Megtérülés

Generálkivitelezés az Ön építési projektjében

A generálkivitelezővel kötött teljes körű szerződés részeként meghatalmazást ad a saját elképzeléseire alapozva, az építkezés folyamatának A-tól Z-ig tartó kivitelezésére. Ez sok esetben már a tervezést és az engedélyeztetést is magába foglalhatja, vagyis a generálkivitelező a saját állományában lévő szakemberek és különféle alvállalkozók összehangolásával egy új épületet hoz létre, avagy „generál” valamit.

Ez a folyamat az igények felméréstől indul, majd az engedélyek, a tervrajzok elkészíttetésén, valamint az épület tényleges felépítésén, illetve minőségellenőrzésén át a kulcs átadásáig tart. Egy generálkivitelező feladata rendkívül összetett, hiszen ezeket a munkafolyamatokat valakinek el kell végeznie ahhoz, hogy felépülhessen álmaink otthona. A munkafolyamatok koordinálása és összehangolása érdekében a kivitelező projektmenedzsert, projektfelelőst és/vagy építésvezetőt alkalmaz, akinek központi feladata lesz, hogy a megfelelő saját állományú szakembereket, alvállalkozókat, bizonyos esetekben társkivitelezőket (abban az esetben, ha a megrendelő egyes munkafolyamatok – például fűtés, okosrendszer vagy villanyszerelés – kapcsán egy bizonyos vállalkozóhoz ragaszkodik) alkalmazza, irányítsa, felügyelje.Generálkivitelezés előnyei és hátrányai

A generálkivitelezés előnyöket és bizonyos kockázatokat is magában foglal. A megrendelő nyugalmat és időt vásárol magának a generálkivitelező választásával, ugyanis az építkezésből fakadó stresszt, időveszteséget és döntési nehézségeket a megbízott vállalja.


Kinek érheti meg generálkivitelezőt alkalmazni az építkezés során?

 • akinek a pénzügyi lehetőségei ezt lehetővé teszik,
 • aki az építőipar komplex szakmai tudásanyagával nem rendelkezik és nem is kívánja elsajátítani
 • aki szakmabeli kapcsolatokkal nem rendelkezik
 • akinek az ideje többet ér annál a pénznél, amit megspórolhatna a generálkivitelezőn.


A generálkivitelezés kockázatai:

 • jóval költségesebb, mint a saját szervezésű építés
 • a generálkivitelező cég dolgozói állományának és alvállalkozói körének minősége nagyban befolyásolja az épület minőségét
 • a tervezési és ellenőrizési folyamatokban ez esetben is érdemes résztvenni
 • a kivitelezői szerződés megkötésekor a laikus megrendelő számára előre nem átlátható a folyamat, nem ismerhetőek a részletek, ezáltal a szerződés egyoldalúvá válhat
 • a generálkivitelező céggel való konfliktus akár perig is fajulhat, ami évekig húzódhat. Ez esetben a jogerős bírósági döntésig és a pénzügyi teljesítésig a cég visszatarthatja az építési naplót, munkaterületet, beépített anyagokat.
 • a biztosított garancia függ a generálkivitelező cég stabilitásától, azaz végelszámolás, felszámolás, egyéb cégforma módosulás esetén a garanciális munkák elvégzése meghiúsulhat


Miért alkalmaz a generálkivitelező is projektfelelőst?

Az építési projektek esetén mindkét oldalon aktív közreműködésre van szükség. Meg kell szervezni - többek között - a tervezők, szakkivitelezők, beruházó és a szakági műszaki ellenőrök közti rendszeres kooperációt. Ezeket - természetesen a beruházó érdekeit szem előtt tartva - le kell vezényelni, majd megfelelő módon - építési napló, jegyzőkönyv, illetve emlékeztető segítségével - dokumentálni kell. A kooperációkon történő egyeztetések megfelelő alakulása döntő módon kihathat a projekt sikerességére. Hiába van ugyanis elsőrangú tervdokumentációnk, vállalkozási szerződésünk, megfelelő banki finanszírozásunk, az építőipar egy különleges üzletág.

 • a helyszíni élőmunka kiemelkedő hányada (költségek 40-60 %-a) és ennek minden, az üzleti eredményt és az átfutási időt befolyásoló hatása
 • az időjárás, mint bizonytalansági tényező
 • a sűrűn változó, hatalmas volumenű jogi és hatósági szabályozás
 • az alapanyagok piaci árának kilengései
 • a műszaki tartalomban rejlő kockázatok: mindig vannak kisebb tervhibák/hiányosságok, mindig előállhatnak olyan tényezők, amikre nem számítottunk.


Generálkivitelezés vs. önálló projektszervezés: a projektfelelős az Ön építési projektjében

A fentiekből az következik, hogy az ingatlanfejlesztéshez kell valaki, aki a rendszert összefogja, és az említett problémákra gyorsan és megfelelő módon reagál. Ha önálló házépítésre adjuk a fejünket, akkor általában pénzügyi megfontolásból tesszük, megpróbálunk olcsón jót készíteni. Ma egy átlagos építés összköltsége körülbelül 50 millió forintot jelent. Ha generálkivitelezővel építünk, akkor előreláthatólag 20-50%-os plusz költséget jelent a megvalósítás során.

A generálkivitelező kihagyására a rendszerből több megoldás is létezik. Az egyik, hogy a beruházó alkalmaz egy órabéres építésvezetőt, aki folyamatosan a helyszínen tartózkodik és ezáltal tulajdonképpen generálkivitelezővé válik. Költségek tekintetében ez körülbelül a projektmenedzser alkalmazásával egyenértékű, viszont rengeteg kockázatot és elvégzendő koordinációs munkát hagy az epíttető számára, nem beszélve a fennmaradó kockázatokról, mint az építkezés elhúzódása, a későbbi garanciális problémák kezelése. A menedzsment többet kínál ennél - segít a legjobb beszállítók, alvállalkozók felkutatásában és ajánlataik összehasonlításában, jogi és gazdasági szempontból optimális szerződések megkötésében, az ún. pótmunkázások megelőzésében. Figyelemmel kíséri, betartatja és aktualizálja az üzleti/likviditási tervet, a műszaki és pénzügyi ütemtervet.

Ezen kívül igény esetén tartja a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal/közműszolgáltatókkal is. Ma már a költséghatékonyabb és biztonságosabb megoldás, hogy a beruházó a projekt teljes lebonyolítására bíz meg projektmenedzsert, aki a fejlesztési koncepció összeállása után lép be a rendszerbe, és összefogja a folyamatokat a tervező kiválasztásától kezdve a tervfelülvizsgálaton át egészen a kivitelezés hiba- és hiánymentes átvételéig, sőt akár tovább is. Az üzemelés beindításáig és a garanciális munkálatok lezárásáig. Ezáltal érhető el a legnagyobb hatékonyság, hiszen így a beruházó tud koncentrálni a saját munkájára.


A projektmenedzsment szolgáltatás előnyei:

 • a generálkivitelezővel szemben a személyre szabott projektmenedzseri szolgáltatás a cég érdekei és a profit helyett az ügyfél érdekeit helyezi előtérbe. A fix díjas rendszer miatt a projektfelelősnek nincs érdekében a műszaki tartalomban való változtatás, sőt a cél annak megkövetelése
 • nincs meglévő személyi állomány, a projektfelelős a kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően mindig az adott munkafolyamatra a legmegfelelőbb, megbízhatóbb csapatot fogja ajánlani
 • a beszállítói kapcsolatoknak köszönhetően az árengedmények/kedvezmények nem a kivitelező hasznát gyarapítják, hanem a megbízó költségeit csökkentik
 • a projektfelelős mindig megversenyezteti az árajánlatokat, így az építtető, a piacon az adott építőanyagot az aktuálisan elérhető legkedvezőbb áron tudja megvásárolni
 • mivel a generálkivitelező erőforrásait mindig az aktuális projektállományából a legfontosabbra fogja koncentrálni, előfordul, hogy csúszik az építkezés. A projektmenedzser mindig az elérhető alvállalkozói állományt mozgósítja, koordinálja, ezáltal jobban tarthatóak a határidők
 • a generálkivitelező esetében a hibákat vagy észreveszik, vagy nem. Minden munkafolyamatnál a projektmenedzser érdekében áll az esetleges kivitelezői hibák kijavíttatása. Nem szükséges műszaki ellenőrt alkalmazni, minden munkafolyamatnak meglesz a saját műszaki ellenőre.
 • a generálkivitelező finanszírozása akár a projekt értékének 20-30%-os előlegezésével történik. A projektmenedzser díjazása a projekt - nagyságától függően - összértékének 2-10%-a, melyet az aktuális készültségi szintnek megfelelően, részletekben szükséges rendezni.
 • a projekt dokumentálása a generálkivitelező fennhatósága alatt áll. Amennyiben konfliktus adódik, ezzel akár az építkezés folytatása is megakadályozható. A projektmenedzser alkalmazása során a megbízó fennhatósága alatt marad az építési napló, a projektfelelős mindig az aktuális szakember nevében, meghatalmazása alapján dokumentál.
 • a projektmenedzser az építkezés során független szakmai tanácsokkal látja el a megbízót, aki saját belátása szerint dönthet annak megvalósításáról, vagy elutasításáról.
 • amennyiben nem elégedett a projektmenedzserével, bármikor szerződést bonthat és kicserélheti egy önnek szimpatikusabb szakemberre. A generálkivitelező leváltása egy építkezésen meglehetősen körülményes feladat. A pénzügyi elszámolás a teljesítés tételes vagy százalékos arányú megállapítása miatt megegyezés hiányában akár független szakértői bevonást is eredményezhet. Ez közjegyző kirendelésével és körülbelül 800.000.- forintos előleg befizetésével intézhető, melyet a megrendelőnek kell finanszíroznia. Emelet a beépített, de még ki nem egyenlített anyagok a generálkivitelező tulajdonát képezik, amit akár belátása szerint el is bonthat.


A projektmenedzsment szolgáltatás velejárói:

 • a legfontosabb a bizalmi kapcsolat a megbízó és a megbízott között, hiszen ez az alapja az építkezés során megvalósuló döntéseknek. Ennek hiányában a projektmenedzser nem fogja tudni megfelelően ellátni a munkáját.
 • a projekt munkafolyamatainak megosztása miatt gyakrabban kell számítani utalásokra. Mivel az építtető a finanszírozó, így a projektmenedzser által bekért anyag és díj jellegű számlákat az ő feladata kiegyenlíteni.
 • a bekért árajánlatok közül a végleges döntést mindig a megrendelőnek kell meghoznia. A projektmenedzser az elérhető legjobb, legkedvezőbb megoldásokat köteles összegyűjteni, de a végleges döntés, választás a megrendelőé. Ehhez a napi szintű kapcsolattartás és hatékony kommunikáció biztosítása szükséges. Amennyiben a döntés késik, az kihathat az építkezés ütemtervére is.
 • amennyiben több hetet vesz igénybe a megrendelő részéről egy nyílászáró, csempe, szaniter stb. kiválasztása, egyedi gyártású terméket választ, készlethiányos termék kerül kiválasztásra kalkulálni kell a megnövekedett elkészülési idővel


Összefoglalva

Az építtető a szolgáltatásunk igénybevételével elkerülheti a generálkivitelező többletköltségét és többletkockázatát. Mindemellett a saját szervezésű építkezéssel szemben mégis jogosult lesz az építőanyag kereskedők és alvállalkozók kedvezményeire és a saját idejét is a munkájának szentelheti, ami szintén többletbevételt eredményez. Ez a megtakarítás a projektmenedzsment szolgáltatásunk költségeit fedezni hivatott. A projektmenedzser igénybevételével egy szakmailag felkészült csapatra tehet szert többletköltségek és kockázatok nélkül.


Az építési projektmenedzsment helye és szerepe a projektekben

Az építési projektmenedzsment az erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó szakterület. Célja, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a beruházási projekt céljai. A cégünk által végzett projektekben is ezt tartjuk szem előtt. A projektek megkövetelik a felkészült, komplex tudással rendelkező építési projektmenedzsment szervezetek felállítását, amelyek képesek a hatékony és hibátlan végrehajtásról gondoskodni. A projekt az előre definiált célok elérése érdekében tett ésszerűen megválasztott, erőforrás felhasználással járó tevékenységek sorozata. Ezek az erőforrások lehetnek többek között: az igénybe vett energia, anyagok, emberi munkaerő, pénz és idő. Ezt hivatott irányítani és felügyelni a projektmenedzsment, együttműködve közösen a megvalósításban részt vevő többi szereplővel.

Az egyes feladatokhoz tartozó végrehajtási lépések, azaz a projekt munkafolyamata, kötött sorrendű és támogató elemeket egyaránt tartalmaz. Az egyes tevékenységhez tartozó lépések logikailag kötött sorrendben követik egymást. A támogató tevékenységi lépés esetén a szakmai tevékenység végrehajtása logikailag nem kötött, de hatással van a többi tevékenység lépéselemeire. A projekt szakaszainak egyes feladataira egyértelműen vonatkozik a projektfolyamat életciklus modelljének relevanciája, azaz mindig megismétlődik a kezdeményezés – előkészítés – tervezés – zárás – értékelés sora. A folyamatok során tehát a legfontosabb szempont, hogy az építési illetve beruházási projektmenedzsment felügyelje a projekt teljes megvalósítását a tervezéstől a zárásig.


A beruházási projektmenedzsment előkészítése

 • Projekt szervezeti működtetésének definiálása,
 • A projekt szervezeti működés kialakítása,
 • Feladatstruktúra létrehozása,
 • Hálótervezés,
 • Kockázatmenedzsment tervezés,
 • Minőségbiztosítás


A végrehajtás szakaszában definiált projektmenedzsment lépések

 • Projektindító értekezlet,
 • Kontrolling működtetése,
 • Változások kezelése,
 • Kockázatmenedzsment működtetése,
 • Jelentéstételi és elszámolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése,
 • Projekt szakmai termékének, eredményének létrehozása,
 • Termékek, eredmények átadása és átvétele.


A kivitelezési szakasz lezárása

 • a használatbavételi, illetve az üzembe helyezési eljárások lefolytatása a megbízó nevében,
 • üzembe helyezési zárójelentés és jegyzőkönyvek, mellékletek ellenőrzése és jóváhagyása, az üzemeltetési és használatbavételi engedélyek tartalmának ellenőrzése,
 • a megvalósulási tervek átvizsgálása és igazolása,
 • a végleges pénzügyi elszámolás elkészítése, szükség szerint annak kiegészítése,
 • a keletkezett dokumentációk és iratanyagok rendszerezése és átadása a megbízónak;
 • javaslat a szerződés szerint felszabadítandó biztosítékok feloldásának engedélyezésére


Projekt zárása

A projekt zárás-értékelés az építések és beruházások fizikai átadás-átvételi eljárását követően veszi kezdetét, amely magában foglalja a szakmai és pénzügyi adminisztrációs folyamatokat, illetőleg a projekt összetett tapasztalatainak átadásra alkalmas összefoglaló értékelését.

Az építési és beruházási projektmenedzsment során fontos, hogy minden egyes munkafolyamatot sikeresen elvégezzenek, hiszen az ellenőrzött, biztos felügyelet alatt álló projekt a sikeres projekt alapja.