ÁRTÁBLÁZAT

2021

Építkezés Lebonyolítás és Felelős Műszaki Vezetés

A nettó (anyagár + munkadíj) építési költség százalékában megállapított díjszámítási módozat esetén az irányadó nettó díjszázalék: 4 %-tól.

Meglévő épületen végzendő szakmai szolgáltatási tevékenység, például: felújítás, tatarozás, korszerűsítés, átalakítás, tetőtér-beépítés, egyéb bővítés, rekonstrukció stb. munkák felelős műszaki vezetése esetén az irányadó nettó díjszázalék: 7 %-tól.

Az alkalmankénti díjas konstrukcióban megállapított módozat esetén az irányadó nettó díj: 40.000,- Ft-tól / alkalom.

A helyszínre jutás díja, illetve a saját személygépkocsi használat költségtérítése:
SZ-SZ-B és B-A-Z megye területén történő szakmai szolgáltatás (munkavégzés), vagy helyszíni szakmai szemle esetén a saját személygépkocsi használat költségtérítése, illetve a helyszínre jutásnak a nettó díja: 10.000,- Ft / alkalom.

A megjelölt területen kívüli szakmai szolgáltatás (munkavégzés), vagy helyszíni szakmai szemle esetén a saját személygépkocsi használat költségtérítése, illetve a helyszínre jutás nettó díja: 80,- Ft / km, de minimum nettó: 10.000,- Ft / alkalom.

A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara internetes oldalán – mint nyilvános elektronikus adatbázisban – megtalálható a Mérnök és Építész Díjszabás (MÉDI), a mérnök és építész vállalkozói szakmai szolgáltatások ajánlott díjai.


bfa30f684c-engineer-49251401920-1


Energiatanúsítás

0-50m²

51-90m²

91-160m²

160-m²

Lakások

15.000.-

17.500.-

20.000.-

25.000.-

Házak

18.000.-

22.500.-

25.000.-

30.000.-

Az ügyfél által fizetendő bruttó végösszegek vannak feltüntetve. A Nyíregyháza környékén érvényes díjak minden tételt tartalmaznak: kiszállás, felmérés, mérnöki munkadíj, igény szerinti postaköltség, Általános Forgalmi Adó.


Műszaki szaktanácsadás


Előzetes személyes konzultáció, szaktanácsadás

Előzetes mérnöki konzultáció, személyes egyeztetés, az ügyfél kérdéseinek a megválaszolása, tájékoztatás, javaslatok, szóbeli szaktanácsadás nettó díja: 32.000,- Ft / óra

Helyszíni szakmai szemle

Például: részletes árajánlat (tételes ajánlati költségvetés) elkészítését megelőzően, illetve ingatlan műszaki állapotfelmérés, szemrevételezéses épületdiagnosztikai vizsgálat alkalmával tartandó, úgynevezett helyszíni szakmai szemle nettó díja: 32.000,- Ft-tól.


56c93cb0f2-income-tax-4916261920-1


Építési napló


E-építési napló készenlétbe helyezése a Megrendelő/Építtető nevében:

E-napló készenlétbe helyezésének költsége:

1., Napló készenlétbe helyezését megelőző tevékenység (Beruházási akta létrehozása, vezető tervező meghívása, készenlétbe helyezés megrendelése): 10.000.-Ft + a rendszerhasználati díj összege

2., Építési napló nyitási költsége (főnapló létrehozása, vállalkozás megfelelőségének, jogosultságának ellenőrzése, munkaterület átadása): 10.000.-Ft

3., Eseti bejegyzések: 1.000.-Ft/bejegyzés

pl.: építési anyag átadása, egyedi igények bejegyzése, figyelemfelhívások, módosított tervek átadása, stb.

4., Építési napló (főnapló(k)) zárási költsége (bejegyzések ellenőrzése, FMV nyilatkozat meglétének ellenőrzése, mellékletek ellenőrzése, munkaterület visszavétele, napló lezárása): 10.000.-Ft

Kizárólag a Megrendelő nevében, a Megrendelő személyéhez kapcsolódó ügyfélkapus azonosító használatával.

Amennyiben Megrendelő személyemet bízza meg a Műszaki ellenőrzéssel, abban az esetben fenti költségek személyét nem terhelik.


E-építési napló vezetése a Vállalkozó nevében:


E-napló vezetésének költsége:

1., Munkaterület átvétel, Felelős Műszaki Vezető (FMV) meghívása, szerződés feltöltése, biztosítási kötvény feltöltése: 10.000.-Ft

2., Napi bejegyzések megtétele 1.000.-Ft/bejegyzés

3., Napló zárási költsége: 10.000.-Ft

Fenti költségek tartalmazzák a napló megnyitását, a rendelkezésre álló adatok alapján, a napi bejegyzések megtételét, a napló mellékleteinek (szerződés, meghatalmazás, megfelelőségi tanúsítás, jegyzőkönyv, stb.) feltöltését, a napló lezárását és a lezárt építési napló PDF kivonatát (külön kérelemre CD vagy DVD lemezre kiírva).

4., Eseti bejegyzések: 1.000.-Ft/bejegyzés

pl.: építési anyag átvétele, tervtől való nem engedélyköteles eltérés bejegyzése, építési hulladék elszállítása, stb.


Példa:

Ez egy átlagos családi házra vetítve kb, 3 hónap munkavégzés alatt:

naplónyitás 10.000.-Ft

napi bejegyzések: 1.000.-Ft* 50 munkanap = 50.000.-Ft

eseti bejegyzések: 1.000.-Ft* 10 alkalom = 10.000.- Ft

naplózárás: 10.000.-Ft

azaz 80.000.-Ft

Kizárólag a Kivitelező nevében, a Kivitelező által a céghez rendelt személy ügyfélkapus azonosítójának használatával.


E-építési napló bejegyzések megtétele a Felelős Műszaki Vezető nevében:
1.000.-Ft/ bejegyzés

Egy családi ház esetében átlagosan 2 hetente szükséges ellenőrzést tartani és a bejegyzést megtenni az eltakart munkarészek, stb. miatt, illetve a munkaterület átvétele, majd lezáráskor az FMV nyilatkozat kitöltése, munkaterület visszaadása.

Példa:

1.000.-Ft* 10 alkalom = 10.000.-Ft

azaz 10.000.-Ft

Kizárólag a Felelős Műszaki Vezető nevében, a Felelős Műszaki Vezető személyéhez rendelt ügyfélkapus azonosító használatával.

E-építési napló bejegyzések megtétele a Műszaki Ellenőr nevében:

1.000.-Ft/ bejegyzés

Példa:

Egy családi ház esetében a műszaki haladás figyelembevételével szükséges ellenőrzéseket tenni és a bejegyzést megejteni.

1.000.-Ft* 10 alkalom = 10.000.-Ft

azaz 10.000.-Ft

Kizárólag a Műszaki Ellenőr nevében, aMűszaki Ellenőr személyéhez rendelt ügyfélkapus azonosító használatával.


ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT:

Naplónyitás a Megrendelő nevében (Megrendelőhöz tartozó ügyfélkapu használatával)

Naplóvezetés a Kivitelező nevében (Kivitelezőhöz tartozó ügyfélkapu használatával)

Naplóvezetés a Kivitelező meghatalmazásával (saját ügyfélkapum használatával)

Naplóvezetés a Felelős Műszaki Vezető nevében (FMV-hez tartozó ügyfélkapu használatával)

Naplóvezetés a Felelős Műszaki Vezető meghatalmazásával (saját ügyfélkapum használatával)

30.000.-Ft-tól

80.000.-Ft-tól

150.000.-Ft-tól

10.000.-Ft-tól

20.000.-Ft-tól


7995257ca0-architect-39794901920-1


Felelős műszaki vezetés

Az FMV díjat általánosságban az épület engedélyezése és tervezése során kialakított és a műszaki dokumentációban is szereplő számított építményérték alapján szokás meghatározni.

A fentiek alapján a díj az építész tervező által készített műszaki leírásban szereplő számított építményérték (50 mFt-ig)1,5-2%-a, de minimum 500.000.-Ft a felelős műszaki vezetési tevékenység szakszerű elvégzéséért. Ez az összeg tartalmazza az e-naplóba történő FMV bejegyzések és szükséges ellenőrzések, mellékletek (amennyiben rendelkezésre bocsátják határidőben) becsatolásának költségeit.

Amennyiben a Felelős műszaki vezetés mellett a megrendelő megbízatást ad az építési napló vezetésére is, abban az esetben a díj a fenti összegen felül + 50.000.-Ft.

Fenti árak generál kivitelezéskor értendőek, ettől eltérő szerződés (csak szerkezetépítés, bádogozás, nyílászáró beépítés) esetén a díjazás külön megbeszélés tárgyát képezi. A megadott árak nettó irányárak, a pontos összeget a mindenkor megkötött szerződés tartalmazza.


Műszaki ellenőrzés

A megbízási díjat általánosságban az épület engedélyezése, tervezése során kialakított és a műszaki dokumentációban is szereplő számított építményérték alapján szokás meghatározni.

A fentiek alapján a díj az építész tervező által készített műszaki leírásban szereplő számított építményérték (50 mFt-ig) 1,5-2%-a, de minimum 500.000.-Ft a műszaki ellenőri tevékenység elvégzése. Ez az összeg tartalmazza az e-naplóba történő ME bejegyzések és szükséges ellenőrzések, mellékletek (amennyiben rendelkezésre bocsátják határidőben) becsatolásának költségeit, a megrendelői igények lehetőségek szerinti érvényesítését.

Fenti árak nettó irányárak, a pontos összeget a mindenkor megkötött szerződés tartalmazza.


Költségvetés készítés

Földszintes új családi ház, engedélyezési terv alapján:

Több szintes új családi ház engedélyezési terv alapján:

Árazatlan költségvetések árazása:

Pontos árat a tervek ismeretében tudunk adni, mely a fenti táblázattól eltérhet.