Műszaki ellenőrzés


Az építési műszaki ellenőr az építési folyamat fontos szereplője. A piacgazdaság viszonyai között az építtető minőségi és gazdasági érdekeit eredményesen képviselni képes független mérnöki tevékenység. Az építtető helyszíni megbízottjaként elsősorban az építés szakszerűségének, tervszerinti megvalósításának, és előírt költségkereten belül történő létrehozásának biztosításában van nélkülözhetetlen feladata.

Szerepe az építés és kivitelezés során azért is fontos közérdeket megtestesítő, mert az építmények megfelelő minőségű és gazdaságos kivitelezése, munkájának eredményeként nagymértékben javulhat. A műszaki ellenőr feladatait általánosságban a 158/1997. (IX 26.) Kormányrendelet rögzíti, amely szerint:

“az építési műszaki ellenőr az építmény megvalósítására irányuló építési szerelési-munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések, valamint az építésügyi hatóság, illetve az építmény létesítését engedélyező hatóság által jóváhagyott építészeti műszaki terv betartását."

Az építési műszaki ellenőr feladatköréből következik, hogy az általa ellenőrzött építési-szerelési munkánál építésügyi műszaki szakértői, kivitelezési, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet nem végezhet. Az építési műszaki ellenőr nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési-szerelési munka esetében, ahol az építésügyi műszaki szakértői, kivitelezési, anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pontja] végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
Szolgáltatásunk tartalma


  • az építési terület megfelelő állapotban való átadása;
  • ellenőrzési és ütemterv készítése, betartatása;
  • építőipari kivitelezési tevékenység folyamatainak egyenkénti ellenőrzése, például a fa- és fémszerkezetek sérülésmentessége, az energiatakarékosság megvalósítása, a szigetelés vagy éppen a tűzvédelmi előírások betartása;
  • e-napló folyamatos dokumentálása, kivitelezési dokumentáció vezetése;
  • a fedezetkezelővel kapcsolatos adminisztráció és egyéb felmerülő adminisztratív tevékenységek ellátása;
  • az építési kooperációk szervezése és azokon való részvétel;
  • a megbízó képviseletében a beérkező számlák átvizsgálása, azon szereplő tételek ellenőrzése (megfelelnek-e a valóságnak mennyiségi és minőségi szempontból, illetve a szerződésben foglaltaknak);
Áraink

A megbízási díjat általánosságban az épület engedélyezése, tervezése során kialakított és a műszaki dokumentációban is szereplő számított építményérték alapján szokás meghatározni.

A fentiek alapján a díj az építész tervező által készített műszaki leírásban szereplő számított építményérték (50 mFt-ig) 1,5-2%-a, de minimum 500.000.-Ft a műszaki ellenőri tevékenység elvégzése. Ez az összeg tartalmazza az e-naplóba történő ME bejegyzések és szükséges ellenőrzések, mellékletek (amennyiben rendelkezésre bocsátják határidőben) becsatolásának költségeit, a megrendelői igények lehetőségek szerinti érvényesítését.