Felelős műszaki vezetés


Az építőipari kivitelezési tevékenységet jelenleg a 191/2009.(IX.15.) kormányrendelet szabályozza. Ennek értelmében alapvetően a kivitelező vállalkozónak rendelkeznie kell a tevékenységének megfelelő jogosultságú felelős műszaki vezetővel. Az építkezés megkezdése előtt azonban az építtetőnek akkor is kötelessége az építési hatóság felé bejelenteni a felelős műszaki vezető személyét, amennyiben ez nem teljesül.

Magyarán: ha a kivitelező nem biztosítja, akkor a megrendelőnek kell róla gondoskodnia. A felelős műszaki vezető tartatja be a munkavállalókkal a munkavédelmi szabályokat, ő felel a kivitelezés szakszerűségéért, valamint a munkák végeztével ő nyilatkozik, hogy az épület a terveknek és a hatályos előírásoknak megfelelően készült-e el, illetve, hogy a tervhez képest milyen eltérések történtek. Ellenőrzi továbbá az építési napló vezetését, és regisztrálja a keletkező törmelék mennyiségét és annak elszállítását. Gondoskodik róla, hogy minden szakkivitelező elvégezze a munkája minőségének ellenőrzéséhez szükséges méréseket, próbákat, illetve a munka átadás-átvételekor megköveteli a szükséges tanúsítványokat, nyilatkozatokat, jegyzőkönyveket.

A felelős műszaki vezető nem lehet ugyanazon az építkezésen egyben műszaki ellenőr is. Ez teljesen logikus, hiszen az előbbi a kivitelezőt képviseli, utóbbi pedig ellenőrzi azt. A kettő nyilvánvalóan összeférhetetlen. Sőt, a mai szabályozás már azt is kimondja, hogy a tervellenőr és a felelős műszaki vezető személye is szétválasztandó. A műszaki vezető felel a lakóépületek szakszerű és terveknek való megfelelőségéért, és vállalja a felelősséget a használatba vételi engedély jogerőssé válásától számított 5 éven keresztül.
Szolgáltatásunk tartalma


  • az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért való felelősségvállalás,
  • a szakmunka irányítása,
  • az építmény, építményrész jogerős és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért történő felelősségvállalás,
  • az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásának biztosítása,
  • a munkálatok végzésének szakszerű betartatása.
Áraink


Felelős műszaki vezetés

Az FMV díjat általánosságban az épület engedélyezése és tervezése során kialakított és a műszaki dokumentációban is szereplő számított építményérték alapján szokás meghatározni.

A fentiek alapján a díj az építész tervező által készített műszaki leírásban szereplő számított építményérték (50 mFt-ig)1,5-2%-a, de minimum 500.000.-Ft a felelős műszaki vezetési tevékenység szakszerű elvégzéséért. Ez az összeg tartalmazza az e-naplóba történő FMV bejegyzések és szükséges ellenőrzések, mellékletek (amennyiben rendelkezésre bocsátják határidőben) becsatolásának költségeit.

Amennyiben a Felelős műszaki vezetés mellett a megrendelő megbízatást ad az építési napló vezetésére is, abban az esetben a díj a fenti összegen felül + 50.000.-Ft.

Fenti árak generál kivitelezéskor értendőek, ettől eltérő szerződés (csak szerkezetépítés, bádogozás, nyílászáró beépítés) esetén a díjazás külön megbeszélés tárgyát képezi. A megadott árak nettó irányárak, a pontos összeget a mindenkor megkötött szerződés tartalmazza.