Építési napló


Az e-építési napló egy interneten elérhető program, amellyel elektronikusan történik az adatok rögzítése, a bejegyzések és a mellékletek csatolása is az építési naplóba. Az e-építési napló alkalmazással létrehozott építési napló funkcióját, vezetésének célját, tartalmi követelményeit tekintve nem különbözik a papíralapú elődjétől, csak a formátumában.

Az e-építési napló alkalmazással létrehozott építési napló továbbra is az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható olyan hiteles dokumentum, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges jelentős tényeket.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerint az építési naplót általános építmények esetében a 2013. október 1-je után induló építőipari kivitelezéseknél elektronikusan kell vezetni. A 2013. október 1. előtt megkezdett kivitelezéseknél az építési napló vezetését papír alapon is be lehet fejezni.


Ki vállalhatja át az elektronikus építési napló vezetését?

  • A vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozója e-alnaplójának, és ezen alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó e-alnaplójának vezetését átvállalhatja.
  • A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra.
  • Az a vállalkozó kivitelező, aki a saját építési naplójának vezetését átadta, az átadás időtartama alatt nem vállalhatja át az alvállalkozója építési naplójának vezetését.
  • Minden átvállalt e-alnapló vezetését a saját napló vezetésétől elkülönülten, külön-külön kell végeznie az átvállaló vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének.
  • Az átvállalt e-alnaplóban az e-alnapló vezetésére eredetileg kötelezett alvállalkozó az e-alnaplóban észrevételt tehet, vagy bármikor visszaveheti az e-napló vezetését.Szolgáltatásunk tartalma


  • E-építési napló készenlétbe helyezése
  • Építési napló nyitása
  • Eseti bejegyzések
  • Építési napló zárása
Áraink


E-építési napló készenlétbe helyezése a Megrendelő/Építtető nevében:

E-napló készenlétbe helyezésének költsége:

1., Napló készenlétbe helyezését megelőző tevékenység (Beruházási akta létrehozása, vezető tervező meghívása, készenlétbe helyezés megrendelése): 10.000.-Ft + a rendszerhasználati díj összege

2., Építési napló nyitási költsége (főnapló létrehozása, vállalkozás megfelelőségének, jogosultságának ellenőrzése, munkaterület átadása): 10.000.-Ft

3., Eseti bejegyzések: 1.000.-Ft/bejegyzés

pl.: építési anyag átadása, egyedi igények bejegyzése, figyelemfelhívások, módosított tervek átadása, stb.

4., Építési napló (főnapló(k)) zárási költsége (bejegyzések ellenőrzése, FMV nyilatkozat meglétének ellenőrzése, mellékletek ellenőrzése, munkaterület visszavétele, napló lezárása): 10.000.-Ft

Kizárólag a Megrendelő nevében, a Megrendelő személyéhez kapcsolódó ügyfélkapus azonosító használatával.

Amennyiben Megrendelő személyemet bízza meg a Műszaki ellenőrzéssel, abban az esetben fenti költségek személyét nem terhelik.


E-építési napló vezetése a Vállalkozó nevében:

E-napló vezetésének költsége:

1., Munkaterület átvétel, Felelős Műszaki Vezető (FMV) meghívása, szerződés feltöltése, biztosítási kötvény feltöltése: 10.000.-Ft

2., Napi bejegyzések megtétele 1.000.-Ft/bejegyzés

3., Napló zárási költsége: 10.000.-Ft

Fenti költségek tartalmazzák a napló megnyitását, a rendelkezésre álló adatok alapján, a napi bejegyzések megtételét, a napló mellékleteinek (szerződés, meghatalmazás, megfelelőségi tanúsítás, jegyzőkönyv, stb.) feltöltését, a napló lezárását és a lezárt építési napló PDF kivonatát (külön kérelemre CD vagy DVD lemezre kiírva).

4., Eseti bejegyzések: 1.000.-Ft/bejegyzés

pl.: építési anyag átvétele, tervtől való nem engedélyköteles eltérés bejegyzése, építési hulladék elszállítása, stb.

Példa:

Ez egy átlagos családi házra vetítve kb, 3 hónap munkavégzés alatt:

naplónyitás 10.000.-Ft

napi bejegyzések: 1.000.-Ft* 50 munkanap = 50.000.-Ft

eseti bejegyzések: 1.000.-Ft* 10 alkalom = 10.000.- Ft

naplózárás: 10.000.-Ft

azaz 80.000.-Ft

Kizárólag a Kivitelező nevében, a Kivitelező által a céghez rendelt személy ügyfélkapus azonosítójának használatával.


E-építési napló bejegyzések megtétele a Felelős Műszaki Vezető nevében:

1.000.-Ft/ bejegyzés

Egy családi ház esetében átlagosan 2 hetente szükséges ellenőrzést tartani és a bejegyzést megtenni az eltakart munkarészek, stb. miatt, illetve a munkaterület átvétele, majd lezáráskor az FMV nyilatkozat kitöltése, munkaterület visszaadása. Példa: 1.000.-Ft* 10 alkalom = 10.000.-Ft azaz 10.000.-Ft

Kizárólag a Felelős Műszaki Vezető nevében, a Felelős Műszaki Vezető személyéhez rendelt ügyfélkapus azonosító használatával.


E-építési napló bejegyzések megtétele a Műszaki Ellenőr nevében:

1.000.-Ft/ bejegyzés

Példa: Egy családi ház esetében a műszaki haladás figyelembevételével szükséges ellenőrzéseket tenni és a bejegyzést megejteni. 1.000.-Ft* 10 alkalom = 10.000.-Ft azaz 10.000.-Ft

Kizárólag a Műszaki Ellenőr nevében, a Műszaki Ellenőr személyéhez rendelt ügyfélkapus azonosító használatával.ÖSSZEFOGLALÓ

Naplónyitás a Megrendelő nevében
(Megrendelőhöz tartozó ügyfélkapu használatával)
30.000.-Ft-tól

Naplóvezetés a Kivitelező nevében
(Kivitelezőhöz tartozó ügyfélkapu használatával)
80.000.-Ft-tól

Naplóvezetés a Kivitelező meghatalmazásával
(saját ügyfélkapum használatával)
150.000.-Ft-tól

Naplóvezetés a Felelős Műszaki Vezető nevében
(FMV-hez tartozó ügyfélkapu használatával)
10.000.-Ft-tól

Naplóvezetés a Felelős Műszaki Vezető meghatalmazásával
(saját ügyfélkapum használatával)
20.000.-Ft-tól